Opendeurdag

Onze jaarlijkse opendeurdag wordt mede georganiseerd door een groepje ouders. Zij zorgen samen met het team voor de inhoudelijke en praktische uitwerking ervan.  Zij vergaderen ongeveer 3 keer (buiten schooluren).

Trekker: Nathalie

 

Freinetschool Op Stelten Dilsen