Kamp

Zij zorgen voor de voorbereidingen en organisatie van het kamp. Zij zijn niet verplicht om de week zelf aanwezig te zijn, maar helpen mee denken, tochten uitwerken, organiseren, oproepen naar ouders formuleren. Zij vergaderen ongeveer 4 keer (buiten schooluren).

Trekker:

Leerkracht: Goele

Het kamp gaat volgend jaar door in 2016

Freinetschool Op Stelten Dilsen