Werking

Onze school maken we samen: personeel, leerlingen en ouders. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Een harmonieuze ontwikkeling veronderstelt dat school en thuis bij elkaar aansluiten en dat er wederzijdse openheid bestaat. Daarom betrekken we de ouders van onze leerlingen nauw bij de schoolwerking. Wanneer ouders actief participeren in het schoolgebeuren ontstaat er bovendien niet alleen een vertrouwensband tussen ouders en team maar ook tussen ouders onderling en tussen ouders en andere kinderen. Zo voelen ouders zich mee verantwoordelijk voor de groepswerking en het welbevinden van alle kinderen van de school. Actief meewerken en meedenken is onontbeerlijk. Zonder hulp van ouders is freinetonderwijs niet realiseerbaar!

“Iedereen kan iets, samen kunnen we alles!”

Freinetschool Op Stelten Dilsen