Inschrijvingen

Omdat we de graadklassen niet te groot willen maken, beperken we de klasgrootte. Kinderen worden toegelaten in volgorde van aanmelden. Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd. Voor dit schooljaar zijn er voor enkele geboortejaren nog plaatsen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2016 – 2017

  • Inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017: Kinderen kunnen ten vroegste worden aangemeld en ingeschreven vanaf de eerste schooldag in maart 2016 en dit vanaf 9u00 op het secretariaat. De inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding.
  • Inschrijvingen voor geboortejaar 2014: Kinderen kunnen ten vroegste worden aangemeld en ingeschreven vanaf de eerste schooldag in maart 2016 en dit vanaf 9u00 op het secretariaat. De inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding.
  • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (vb. (half)broers en zussen) waarvan er al minstens één kind op school ingeschreven is, krijgen de kans om vroeger ingeschreven te worden, namelijk vanaf de eerste schooldag van februari. Diezelfde voorrangsregel geldt ook voor kinderen van personeel.
  • Inschrijven gebeurt steeds persoonlijk (en na afspraak) op het secretariaat van onze school. Vergeet het rijksregisternummer van uw kind (sis-kaart) niet mee te nemen.

Email: directie@freinetopstelten.be        089/ 79 27 25