Inschrijvingen

Omdat we de graadklassen niet te groot willen maken, beperken we de klasgrootte. Kinderen worden toegelaten in volgorde van aanmelden. Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde).   Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

  • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (vb. (half)broers en zussen) waarvan er al minstens één kind op school ingeschreven is, krijgen de kans om vroeger ingeschreven te worden, namelijk vanaf de eerste schooldag van februari. Diezelfde voorrangsregel geldt ook voor kinderen van personeel.
  • Inschrijven gebeurt steeds persoonlijk (en na afspraak) op het secretariaat van onze school. Vergeet het rijksregisternummer van uw kind (sis-kaart) niet mee te nemen.

Email: directie@freinetopstelten.be        089/ 79 27 25

Freinetschool Op Stelten Dilsen