Categorie archief: Mededelingen

Oproep

Beste Ouders,

Overleg en communicatie tussen scholengroepen, scholen, directies, leerkrachten, leerlingen en ouders is een belangrijk aandachtspunt binnen de structuren en werking van het onderwijs.

Een van deze middelen tot overleg is de schoolraad.  De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Onze schoolraad, die de beide vestigingen, BS GO! Maasland & Freinet “Op Stelten” , bundelt, heeft zijn eerste periode van 4 jaar er bijna opzitten, waarbij steun verleend werd aan de oproep tot een veiliger verkeersbeleid aan de scholen, een betere uurregeling in het gebruik van de sporthal, en waarbij we actief advies verleend hebben aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de positie van de directeur.  Daarnaast hebben we de structuur van de schoolraad verder uitgebouwd.  Er zijn echter nog vele elementen die verder kunnen en moeten uitgewerkt worden in de volgende periode.

Aangezien de schoolraad verkozen wordt voor een periode van 4 jaar, dient er nu een nieuw enthousiast team samengesteld te worden dat de directeur wil bijstaan in de verdere uitbouw van de school en de organisatie ervan.  Het mandaat van de huidige schoolraad loopt ten einde in april 2017.

Voel jij je geroepen om gedurende een periode van minstens 4 jaar mee na te denken over de werking van de school, zowel naar vorming als organisatie?  Daarvoor een 5-tal keer per jaar samen met de directeur te willen vergaderen? Stel je dan vandaag nog kandidaat via bijgevoegd inschrijvingsdocument. 

Kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 31 oktober 2016, en kunnen binnengebracht worden bij de Danny Scheepers, directeur of verstuurd worden naar directie@bsmaasland.be of directie@freinetopstelten.be

 

Meer info over de werking van de schoolraad kan je terugvinden op onderstaande website :

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/VerkiezingSchoolRaad/Pages/default.aspx

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Loyen, Voorzitter Schoolraad

BS GO! Maasland & Freinet “Op Stelten”

Oproep chillplek derde graad

Wij, de derde graad, doen een oproep voor boeken en strips in de chillplek.

Boeken en strips van 9 tot en met 12 jaar zouden wij graag verzamelen. 
Als u wat boeken en strips kunt missen, mag u ze in een bak/doos brengen naar de derde graad.

Alvast bedankt!

P.P.G.O.

Tijdens de eerste schooldag ondertekende het hele team het vernieuwde Pedagogisch Project van het Gemeenschaps Onderwijs (PPGO) . Ons pedagogisch project hangt samen aan 25 belangrijke waarden zoals: respect, open geest, leerplezier, neutraliteit, betrokkenheid, …

Via deze waarden streven we het actief burgerschap bij onze leerlingen na!

De slogan luidt: “Samen leren samen leven” en past perfect binnen onze Freinetvisie.

Voor verdere info: check zeker volgende LINK

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Veiligheidsmaatregelen..

Vrijdag 25-03-2016

Ook vandaag blijven dezelfde maatregelen van kracht met 1 uitzondering aangezien het terreurniveau daalde van 4 naar 3.

Schooluitstappen zijn dus terug mogelijk, dit betekent dat we morgen het schoolterrein mogen verlaten. 

Voor de rest blijven onderstaande maatregelen van kracht:

  • Speeltijden buiten kunnen gewoon doorgaan.
  •  Klassen/gebouwen hoeven niet afgesloten te worden.
  • Druppelsgewijs de kinderen naar buiten sturen op het einde van de schooldag.

Danny

Terug naar school! #update

23-03-2016

Beste ouders,

Vandaag is er terug een versoepeling van kracht maar na gisteren zal ons landje nooit meer hetzelfde zijn.

– Speeltijden buiten kunnen terug gewoon doorgaan.

– Klassen/gebouwen hoeven niet afgesloten te worden.

– Druppelsgewijs de kinderen naar buiten sturen op het einde van de schooldag.

Deze maatregelen zijn er niet om paniek te zaaien maar om deze juist te voorkomen.

22-03-2016

Beste ouders,

Morgen (23-03) verwachten we jullie kinderen gewoon op school en zullen een aantal maatregelen, tot nader orde, gewoon van kracht blijven.

Bedankt voor jullie begrip.

Danny

AANSLAGEN IN BRUSSEL EN VLAANDEREN

Scholen blijven morgen open

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Vlaanderen, krijgt je deze update. Volgens de nu beschikbare informatie, zijn er geen indicaties dat scholen geviseerd worden. Dat betekent dat scholen tot nader order morgen gewoon open zijn. De Nationale Veiligheidsraad komt later vandaag wel nog samen. Mocht dat leiden tot aangepaste maatregelen, verneem je dat meteen. Onderwijsminister Hilde Crevits vraagt om tot nader order enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en extra waakzaam te zijn.

Einde schooldag..

Beste ouders,

Het einde van de schooldag zal zoals gewoonlijk kunnen verlopen. Jullie kunnen je kind(eren) bijgevolg dus  gewoon komen afhalen vanaf 15.25 uur. Indien dit niet lukt worden ze vanaf 15.40uur opgevangen door Moniek (Opvangjuf).

Concrete informatie voor de volgende dagen heb ik nog niet ontvangen. Doordat het terreurniveau momenteel op 4 staat, kan ik wel al meegeven dat alle klasuitstappen geannuleerd zullen worden tot aan de Paasvakantie.

Ik houd jullie via de website verder op de hoogte.

Mvg,

Danny.