Klusdag

Afgelopen zaterdag was de eerste klusdag van het nieuwe schooljaar. Een enthousiast team van (groot)ouders en leerkrachten maakte het schoolgebouw en het terrein klaar voor de eerste schooldag. De heg en het doolhof werden gesnoeid, het gras werd gemaaid, het onkruid werd gewied, de zandbak werd schoongemaakt en de ramen werden gewassen. Daarnaast werden ook nog tal van kleinere klusjes opgeknapt waardoor Freinet Op Stelten helemaal klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar. Dank aan iedereen die kwam helpen! Voor enkele sfeerfoto’s verwijs ik graag naar de website van onze school

Bern, voorzitter VZW “Op Stelten”