antwoord van de burgemeester

Beste leerlingen,

Zoals beloofd hebben wij jullie opmerkingen m.b.t het verkeer in jullie schoolomgeving, die jullie ons op 1 juni 2017 hebben bezorgd, onderzocht.

Hierbij onze antwoorden!

– Een hogere verkeersdrempel: Als wegbeheerder moeten wij ons aan de regels houden die opgenomen zijn in de wegcode. De maximumhoogte van snelheidsremmers ligt vast. Deze mag niet te hoog zijn omdat het openbaar vervoer (zoals bussen van De Lijn, maar ook jullie schoolbus) op een veilige en vlotte manier moet kunnen doorrijden. Dit geldt ook voor het vrachtverkeer dat de plaatselijke handelaars moet bedienen.

– Een stoplicht met drukknop, een flitspaal, een tunnel of brug zijn erg dure maatregelen die niet overal geplaatst kunnen worden. We moeten er de ruimte voor hebben. Daarnaast bevat een flitspaal een camera die foto’s moet kunnen maken van voertuigen of bestuurders die zich niet aan de snelheid houden. In een centrumgebied zoals dit gedeelte van de Europalaan, zijn er vaak hindernissen die het voor de radar onmogelijk maakt om juiste metingen te kunnen doen. Dit heeft te maken met reflecties en verstoringen.

– Een haag tussen het fietspad en de straat zal ook niet lukken omdat we ons moeten houden aan de minimumafmetingen voor fiets- en voetpaden. We hebben de ruimte op het openbaar domein helaas niet. De voet- en fietspaden moeten toegankelijk en comfortabel zijn voor de zwakke weggebruikers.

Wat kunnen en zullen we vanuit de stad wel doen?

– Wij vragen aan onze politiezone om controles te houden in de Europlaan t.h.v. jullie school om de snelheden te meten.

– Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we ons ingeschreven als een Octopusgemeente. D.w.z. dat we de basisscholen in onze stad die zich ook als Octopusschool registreren, kunnen ondersteunen om acties rond verkeersveiligheid, duurzaam naar school, zichtbaarheid in het verkeer… te organiseren. De stad betaalt jullie lidgeld hiervan.

– Een maatregel die we voorlopig wel kunnen nemen, is het plaatsen van een ‘Graag Traag’-bord, dat de autobestuurders extra aangeeft om hun snelheid aan te passen.

– In de toekomst zal er een nieuwe woonwijk achter jullie school ingericht worden. Op die manier kunnen jullie een nieuwe of extra ingang langs de achterzijde inrichten zodat jullie niet meer op de ‘drukke’ Europalaan uit komen.

Wij hopen dat we jullie met deze brief in de mate van het mogelijke een antwoord hebben kunnen geven!

Geniet van de zomervakantie!

Met vriendelijke groeten

Patrick DOUMEN Secretaris

Lydia PEETERS Burgemeester