week 19

We zitten alweer halfweg de week. Wat vliegt de tijd !

Zoals beloofd, gingen we nog iets laten horen over onze inzamelactie. En jawel, afgelopen vrijdag bankierden we met z’n allen online. Goele gaf haar bankkaart en kaartlezer ter beschikking om zo het ingezamelde bedrag over te schrijven naar 1212.
Welgeteld (wel 3 keer opnieuw) konden we vaststellen dat we 254,60EUR inzamelden t.v.v. de hongersnood in Afrika o.l.v. 1212.
We kregen een aangename ‘Dankjewel’-E-mail van de organisatie.
Ons respect voor water steeg ondertussen ook, mede dankzij de lessen van het Rode Kruis die Goele met ons deed.
Kortom, onze missie is geslaagd en ons doel bereikt !

Als derde graad willen we IEDEREEN erg BEDANKEN die ons steunde !

Ondertussen loopt de tijd verder en startten we met iets geheel anders. Het menselijk lichaam.
Een tijd geleden brainstormden we nl. over hetgeen waar we graag meer over leren.
Het menselijk lichaam bleek hierbij één van de toppers.
Dit is eveneens het ideale moment voor Goele en haar zesde leerjaar om een stapje verder te gaan in dat menselijk lichaam. Jullie weten dan ook waarschijnlijk allemaal wat wij, Goele en het zesde leerjaar, bedoelen als we het hebben over S.O.
Spannend, maar tegelijkertijd ook leerstof die aansluit bij de ontwikkelingen die sommigen van ons ondergaan. Zowel lichamelijk als mentaal. 🙂

Ondertussen verdiept het vijfde zich, samen met Anja, in de verschillende stelsels die wij als mens bezitten.

Tijdens momenten die we samen delen, vijfde en zesde leerjaar, werken we onze ideeën (brainstorm) uit in de vorm van proefjes en andere activiteiten.
Zo staan er de komende dagen nog proefjes rond de zintuigen op ‘t programma alsook een mini-cursus EHBO.

Verder steeg onze interesse rond de aarde doorheen de weetjesronde die Goele helemaal alleen voorbereidde, zonder onze hulp. Er waren immers geen kandidaten van de leerlingen om een rol in deze ronde te spelen en liet Goele aldus het beste van zichzelf zien. Vorige week kwamen tijdens een ronde de begrippen klimaat en weer aan bod. Goele ging hier verder op in.
We werkten met de atlas. Zo maakten we kennis met het thematisch register van de atlas en bespraken we de verschillen tussen weer en klimaat alsook de eigenschappen die bepaalde klimaten typeren. Allemaal heel logische info voor ons, derdegraders.
Toen de Bermuda-driehoek op de proppen kwam, werd het even heel andere koek. We beseften nl. dat onze aarde (en het heelal) nog heel wat mysteries voor ons verborgen houdt.
HET moment aldus voor een rondje filosoferen. Heerlijk !