Een samenvatting van de afgelopen weken.

In de derde graad werkten we de afgelopen weken uiteraard weer keihard, zoals altijd.

We leerden o.a. tijdens de lessen wiskunde over de driehoek.
Een handig hulpmiddel, nl. de passer, werd geïntroduceerd om de verschillende soorten driehoeken correct te kunnen tekenen.

De turnlessen stonden in het teken van toestelturnen en een sessie tikspelen.  Onze arm- en beenspieren werden op verschillende manieren ingezet. 🙂

Ons spreekgehalte mocht voor een keertje de bovenhand nemen toen we oefenden rond verschillende gespreksvormen. We oefenden nl. een monoloog en meerdere dialogen. O.a. het nieuwsbericht was een gespreksvorm die ons erg aansprak, daarom toonden we deze ook tijdens het forum en de openklasdag.

Tijdens het schrijven van dit bericht viel ons op dat inderdaad ook het leren van de verleden tijd zeer belangrijk is. Check !

De kennis van Frans gaat uiteraard ook in stijgende lijn vooruit. Tijdens de toetsenperiode testten we onze kennis van de woordenschat vanaf het begin van het schooljaar. Een hele brok, maar we deden dat allemaal keigoed.

Er lopen verder momenteel drie clusters rond W.O.
De chillplek gebruiksklaar maken blijft onze prioriteit, maar ook dieren en sfeer in de klas lijkt ons zeer boeiend om rond te werken. In verschillende groepen op verschillende manieren gaan we aan de slag.

Kortom, seconden, minuten, uren, dagen, weken en maanden vliegen voorbij. Heel wat te doen, maar stap voor stap geraken we er !