Een week vol boekenPLEZIER!!

De start van de jeugdboekenweek was gezet door Ella haar voorleesmoment.

Met trots las ze al enkele woordjes voor.

De kleuters maakten samen met Kiri, Linda ( mama van Faye) en Peter ( papa van Linde) ook een bibliotheekbezoek.  Uit de klassenraad kwam een super idee,  een klasbibliotheek. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen. Wat hebben we allemaal nodig om een bibliotheek in de klas te maken en hoe moet je boekjes kiezen en uitlenen. Na de gemaakte afspraken trokken de kleuters erop uit.

Na hard werken: boeken sorteren, bibliotheekpasjes maken, stickers van soorten boeken natekenen op een poster, afspraken tekenen ‘hoe moet je zijn in de klasbibliotheek’ en een stappenplan uittekenen ‘hoe je een boekje moet uitlenen’, meubilair verhuizen en materiaal verzamelen is onze klasbibliotheek een feit!

IMG_0733

Speciaal voor de ‘jeugdboekenweek’ was er een zeer mooie Mongoolse tent, een ‘ger’ neergezet op ons grasplein. We maakten gebruik van de ger voor onze gezellige voorleesmomenten met Anja (de mama van Luna) en de leerlingen van de 2de graad tijdens het leesatelier.

Kortom, het was een geslaagde ‘jeugdboekenweek’!