Boeken

Sinds vorige week doen de iedere woensdag een boekenronde. Enkele kinderen bereiden een korte boekbespreking voor, die ze dan voorstellen aan de klas. Hun boekje  wordt gekopieerd en aan de klasdeur gehangen. Is de klasdeur vol, dan houden we een boekenfeest.

2016-01-20 09.06.492016-01-20 08.58.39

Ook is er een leeshoek in de klas gekomen waar de kinderen rustig kunnen lezen. Er wordt volop gebruik van gemaakt.

2016-01-08 08.50.40