3de graad

We beginnen met de ronde en starten de klassenraad.
Daarna deden we contract en wiskunde.
Het is speeltijd, de kinderen spelen.

Goele deed turnen met ons. We deden honkbal.
Na de turnles deden de kinderen weer contract en wiskunde.
Toen trad de middagpauze in.

Na de pauze leerde Goele ons hoe we hoekenwerk moeten doen.

Koekentijd is aan de beurt.

Toen moesten we taken en verantwoordelijkheden doen.
Daarna kwam de afsluitronde.

Verslaggevers: Wannes De Haes en Helena Swennen