Verslag oudervergadering 18 juni 2015

 Verslag ouderavond 18 juni (Bern Opdenacker) 

Algemeen
Op donderdag 18 juni was de jaarlijkse ouderavond van Freinetschool Op Stelten. Ouders, leerkrachten en vzw-leden blikten terug op het afgelopen schooljaar en keken vooruit naar het volgende. Wat wordt het jaarthema? Hoe ziet de jaarkalender er uit? Wanneer vinden de klusdagen en de opendeurdag plaats? En het kamp?  Meer informatie hierover vindt u in de powerpointpresentatie van deze avond die via de weekmededeling verstuurd zal worden. In deze presentatie vindt u ook de onderwerpen van de speeddatesessie die plaatsvond tijdens de ouderavond. In kleine groepjes werd gebrainstormd over een aantal interessante onderwerpen die te maken hebben met de werking van de school. Dit leverde mooie ideeën op.

Onze mensen
Onze nieuwe directeur Danny Scheepers stelde zich officieel voor aan de ouders en we namen afscheid van vier vzw-leden: Stephan, Wieter, Bert en Sandra. Om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de school ontvingen ze een prachtig schilderij en een flesje cava. We maakten ook kennis met vier nieuwe leden van de vzw: Linda, Sabrina, Kurt en Bern. Meer informatie over de vzw vindt u verderop in dit verslag.

Financieel overzicht

Stephan presenteerde het financieel overzicht van de vzw en vertelde ons dat we een goed schooljaar achter de rug hebben. In de begroting gingen we ervan uit dat we het schooljaar zouden afsluiten met een klein (gepland) tekort, om in te teren op onze reserves. Toch maakten we winst, onder meer door de succesvolle kienavond. Wie meer informatie wil over de financiële situatie, kan terecht bij de vzw.

Receptie

De ouderavond werd afgesloten met een receptie voor alle ouders en leerkrachten.

vzw

In de vzw Op Stelten zitten verkozen ouders, teamleden, de coördinator en de ouderverantwoordelijke. Zij denken na over tal van problemen en kwesties op schoolniveau. De vzw organiseert doorheen het schooljaar verschillende activiteiten met als doel geld in te zamelen om de werking van onze school te ondersteunen. Deze middelen worden onder meer geïnvesteerd in ICT, turnmateriaal, boeken, … .

Dank voor uw aanwezigheid op deze mooie ouderavond!

IMG_0646

 

IMG_0642